Altı Telli Cennet Kuşu

Altı telli cennet kuşu sevgilisine dans ederek kur yaparsa…