İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu seçimli genel kurulunda yapılan oylama sonucunda mevcut yürütme kurulunun devam etmesine karar verilmiştir. Komisyon Başkanı Av.Hülya Yalçın, Komisyon Başkan Yardımcısı Av.Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, Komisyon Genel Sekreteri Elçin Aybek, Komisyon Aktif Yürütme Kurulu üyeleri Av. Sera Kadıgil, Av. Ilgın İstenç Külünk, Av.Alev Tuna, görevlerine aynı noktadan devam ederken; yeni arkadaşlar da aralarına katılmıştır. Seçimin hemen öncesinde ve seçimi takiben yapılan ayak divanı şeklindeki toplantıda alınan karar gereği bu hafta ilk resmi toplantıyı yaparak, yeni dönem çalışma planını belirleyecekler. Güzel amaçlar için mücadele eden herkese ve komisyona yeni dönem çalışmalarında başarılar diliyoruz.

hayvan-haklari-komisyonu