Köpeklerde Deri Sertleşmesi

kopeklerde-deri-sertlesmesi-01Acanthosis Nigricans (Köpeklerde deri sertleşmesi)

Alopesi, hyperkeratoz, akantoz, pigmentasyon, kalınlaşma ve kıvrımlaşma ile karakterize simetrik oluşan kronik bir deri hastalığıdır.

Hastalığın nedeni nedir?

Köpeklere özgü kronik bir deri hastalığıdır. Nedeni tam olarak açıklanmamıştır. Endokrin bezlerin ( troid, böbrek üstü ve hipofiz ) fonksiyonel bozukluğundan ileri geldiği bildirilmişse de bügüne kadar kesinlik kazanmamıştır.

Hastalık tüm köpek ırklarında şekillenebilmekle birlikte kısa tüylü Dackel ( kısa bacaklı ve uzun burunlu köpek ırkı ) ırkı köpeklerde daha sık görülür.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Hastalığın karekteristik bulgusu simetrik olarak şekillenen deri kalınlaşmaları, pigmentasyon ve sertleşmedir.

Klinik olarak hastalık, juvenil form, axillar (koltuk altı ) form, ilerlemiş form olarak üç formda görülebilir. Bu formlar farklı klinik belirtiler gösterebilir.

Juvenil form;

Genellikle genç köpeklerde görülen formdur. Köpeklerin her iki ön ayağının iç yüzeyinde oval, kahverengi simetrik lekelerin şekillenmesi ile spesifiktir. Hayvanda herhangi bir rahatsızlığa yol açmaz. Bu lekeler dışında deri normaldir. Bu dönemde tiroid stimülan hormon vermekle hastalığın ilerlemesi durdurulabilir.

Axillar form;

Klinikte çok rastlanılan bir formdur. Bacakların koltuk altına doğru iç yüzlerinde deride kalınlaşma ve renk değişimi ile karekterizedir. Derideki değişimlere vücudun diğer bölgelerinde daha hafif şekilde ve simetrik görüntüde rastlanabilir. Kalınlaşma sonu deri sertleşir, fakat sızıntı bulunmaz.

İlerlemiş form;

Tüm karın ve göğüs bölgesinde, ağız ve göz çevresinde kronik seyirli deri lezyonları ile karekterizedir. Lezyonlara testis kesesi ve tırnakların çevresinde de rastlanabilir. Deri esmer-siyah renk almış ve kalınlaşmıştır. Kalınlaşan deri sertleşmiş, üzeri çatlamış, yağlı kabuklu ve ağaç kabuğu bir hal almıştır. Kaşıntı yoktur, duyarlılık bulunmaz ve kronik seyirlidir.

Tanı ;

Deride; simetrik şekillenen, esmer kalınlaşma odaklarının görülmesi ve bu odakların bulunduğu bölgelerde derinin sertleşmiş olması, elastikiyetinin kaybolması ve derinin çatlamış bir ağaç kabuğu gibi görünüm alması, tanıda yardımcı olur.

Tedavi ;

kopeklerde-deri-sertlesmesi-03

İlerlemiş formun şekillendiği durumlarda hastalığın gelişimi olumlu değildir. Kronik bir halde yıllarca devam edebilir. Çoğunlukla tedavisi klinik bulgulara göre yapılır

Sağaltımda Asit salisilikli pomat ve sabunlarla hastalığın gerilemesini sağlamak veya ilerlemesini durdurmak amaçlanır. Tedavide başarı nadirde olsa görülür.

Sekunder yangısal olaylarda ve kaşıntının bulunduğu durumlarda kortikosteroid antibiyotik kombinasyonları lokal olarak tatbik edilir. Daha şiddetli olaylarda paranteral kortikosteroidler uygulanır. A vitamini, arycil enjeksiyonlarından yararlanılır.