Valilikten “Dünya Hayvanları Koruma Günü” Mesajı!

Ankara Valiliği 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Valilik mesajında, doğanın bir parçası olan hayvanların, doğanın dengesinin korunmasında önemli bir yeri olduğu, doğanın bütün canlıların denge içinde yaşamasıyla güzelliğini devam ettirdiği vurgulandı.

Valilik mesajında, “İnsanoğlunun aymaz davranışları ve bilinçsizce müdahaleleri ile bazı hayvanların soylarının tükendiği ve bazılarının ise tükenmeye yüz tuttuğunun izlendiği, bu durumun hayvanların korunması için hiç vakit geçirilmeden ortak hareket edilmesini zorunlu hale getirdiğine” dikkat çekildi.

Ankara Valiliği mesajına devamla, “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun, her şeye rağmen bu alanda gerçekleştirilen en önemli gelişme olarak değerlendirildiği ile bu kanunla bütün hayvanların yaşama haklarının güvence altına alındığı, hayvanlara karşı her çeşit kötü muamele ve uygulamaların yasaklanarak kanuni müeyyidelere bağlandığı” belirtilerek “Ankara’da hayvanların yaşama haklarının güvence altına alınması ile onlara yönelik her çeşit kötü muamele ve uygulamaların mutlaka önlenmesi hususunda kararlılığımız tamdır” denildi.

Ankara Valiliği mesajının sonunda, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nün önemine dikkat çekilerek, “Doğayı bizimle paylaşan sevimli dostların yaşama haklarının güvence altına alınması ve mutluluklarının devamının sağlanması hususunda herkes görevlerini samimiyetle yerine getirmeli ve sorumlu davranmalıdır. Onların mutluluğunun dünyamıza ve de bizim mutluluğumuza katkı sağlayacağını asla unutmayın. Doğanın dengesi hayvanlarla korunur. Doğa, hayvanlarla daha güzel” denildi.

hayvanlari-koruyalim