Köpeklerin Zeka Sıralaması

1. Border Collie
2. Kaniş
3. Alman Çoban Köpeği
4. Golden Retriever
5. Doberman
5. Shetland Sheep Dog
6. Labrador Retriever
7. Papillon
8. Rottweiller
9. Avustralya Çoban Köpeği
10. Pemproke Welsh Corgi
11. Cüce Scauntzer
12. English Springer Spaniel
13. Tervueren
14. Schipperke
15. Collie
16. Alman Kurzzhaar
17. Flat Coated Retriever
18. English Cocker Spaniel
19. Orta Boy Snautzer
20. Brittany Spaniel
21. Cocker Spaniel
22. Weimaran
23. Malinois
24. Fino
25. Irısh Waterspaniel
26. Vizsla
27. Cardigan Welsh Corgi
28. Chesapeake Bay Retriever
29. Retriever Puli
30. Yorkshire Terrier
31. Dev Snautzer
32. Portuguese Waterdog
33. Airdale Terrier
34. Border Terrier
35. Briard
36. Welsh Springer Spaniel
37. Manchester Terrier
38. Samoyed
39. Field Spaniel
40. Newfoundland
41. Avustralya Terrier
42. American Staffordshire Terrier
43. Gordon Setter
44. Bearded Collie
45. Cairn Terrier
46. Kerry Blue Terrier
47. Irısh Setter
48. Norveç Elkhound
49. Affenpinscher
50. Silky Terrier
51. Cüce Pincher
52.English Setter
53.Firavun Köpeği
54.Clumber Spaniel
55. Norwich Terrier
56. Dalmaçyalı
57. Soft Coated Wheaten Terrier
58. Bedlington Terrier
59. Curly Coated Retriever
60. Irısh Wolfshound
61. Kuvasz
62. Saluki
63. Cavalier King Charles Spaniel
64. Alman Drahthaar
65. Coonhound
66. American Water Spaniel
67. Sibirya Husky
68. English Toy Spaniel
69. Tibet Spaniel
70. English Foxhound
71. Otterhound
72. American Foxhound
73. Greyhound
74. West Highland White Terrier
75. Boxer
76. Danua
77. Dakel
78. Staffordshire Bull Terrier
79. Malamut
80. Whippet
81. Shar-Pei
82. Drathaar Foxterrier
83. Rhodesian Ridgeback
84. Welsh Terrier
85. Boston Terrier
86. Akita-Inu
87. Skye Terrier
88. Norfolk Terrier
89. Sealyham Terrier
90. Mops
91. French Buldog
92. Griffon Burxellois
93. Maltes
94. English Rundoh
95. Chinese Creatested
96. Dandie Dinmont Terrier
97. Tibet Terrier
98. Lakeland Terrier
99. Old English Sheepdog
100. Pyreneen Dog
101.  Scotch Terrier
102. St.Bernard
103. Bullterrier
104. Chihuahua
105. Lhasa Apso
106. Bullmastiff
107. Shih-Tzu
108.Basset
109. Mastiff
110. Beagle
111. Pekinese
112. Bloodhound
113. Borzoy
114. Chow-chow
115. Buldog
116. Basenji
117. Afgan Tazısı

Sıralama Hakkında

Stanley Coren Amerika ve Kanada’da 200 çiftlik bazında yaptığı bu araştırma ile ırkları çalışma ve itaat zekası yönünden sıralamıştır.Değerlendirme yapılırken itaat yarışmalarının sonuçları,eğitmen, üretici,hakem  ve köpek sahiplerinin görüşü alınmıştır.

Uzmanlardan çalışma ve itaat zekası hakkında öğrendiklerimi aktarmadan önce yine bu kişilerin çoğundan duyduğum bir uyarı ile  başlamak istiyorum.Tüm hakemler değişik köpek türlerinin zekası ve öğrenme yeteneği bakımından büyük farklılıklar gösterdiklerinden hemfikirdirler,ancak uzmanlar pek çok bireysel farklılığın da bulunduğunu vurguladılar.en kısıtlı zekaya sahip türlerin bazı bireyleri de herhangi bir şeyi öğrenmek veya başarmak konusunda hiçbir yeteneği sergileyemiyordu.Bir hakemin dediğine göre:”Bu köpeği eğiten kişiye bağlı.Köpek eğitimi konusunda uzmansanız,aptal türe  ait  bir köpeği bile zeki bir hayvan haline getirebilirsiniz.İyi eğiticiler her türlü köpek ırkını eğitebilirler,ama yüksek bir çalışma ve itaat zekasına  sahip bir hayvanla çalışırsanız,işiniz çok kolaylaşır.”

Bu verilerde en göze çarpan noktalardan biri,belirli türlerde hemen hemen her hakemin benzer değerlendirmeler göstermesiydi.Yani bazı türlerde belirgin ve gerçek farklılıklar vardı.Örneğin 199 hakemin 190’ı Border Collie’yi en zeki on köpeğin arasında sıralamıştı.Diğer türlerde de benzer sonuçlar görülüyordu.171 hakem Shetland Sheepdog’u en başarılar arasında,169’u Kaniş’i,167’si Alman Çoban Köpeği ve Golden Retriever’i de en kolay eğitilebilir on köpek türü arasında saydılar.En düşük çalışma ve itaat zekasına sahip türlerin sıralamasında bukadar hem fikir değillerdi,ama yine de değerlendirmelerde büyük oranda benzerlikler vardı. 199 hakemin 121’i Afgan Tazısını,99’u Basenji’yi ve 81’ide Chow Chow’u ittat eğitimine en az uygun tür olarak saydı.

Alttaki tabelada 133 köpek türü, çalışma  ve itaat zekasına göre sıralanmıştır.Sıralama 1 den 79 a kadar gidiyor.Aynı sıralamadaki köpeklerin sıra numarası da eşittir.Genel olarak koruma köpeklerinin en yüksek,av köpeklerinin ise en düşük puanlamayı aldıkları söylenebilir,ama tinde de her grup için daha zeki ve akılsız olan bireyler olabilir.

Peki ya kırma köpeklerin durumu nasıldı? Safkan köpekleri değerlendiren hakemlerin işi burada biraz daha zordu.Ancak burada da genel olarak şöyle bir sonuç çıkarılabilir.Köpek hangi türe dış görünüm olarak daha çok benziyorsa çalışma ve itaat zekası yönünden de daha çok o türün özelliklerini taşıyacaktır. Örneğin Beagle/Kaniş karışımı bir köpek,dış göörünümü olarak daha çok kanişe benziyorsa,zekası yönünden de daha çok kaniş gibi olacaktır.Benim deneyimlerime göre de bu doğrudur.Kızımın Tessa adında bir kırma köpeği vardı ve bu köpek,bir Alman Çoban Köpeği olan annesine çok benziyordu.Çalışma ve itaat zekası bakımından da bir Alman Çoban Köpeğinden beklediğim başarıyı gösteriyordu.

Değerlendirme :

1’den 10’a kadar olan sıralamadaki köpek ırkları çalışma ve itaat zekası yönünden en zeki olanlardır.Bu türe ait çoğu köpek,yeni komutları beş kez tekrarlandıktan sonra anladıklarını belirtecek fazla tekrara gerek kalmadan bu yeni komutları anımsayacaklarıdr.Sahiplerininin verdiği komutu % 95 veya daha yüksek oranda uyacaklardır.Zekanın bu boyutunda gerçekten de bir numaralar ve deneyimsiz eğiticilerle bile işlerini iyi yapacaklardır.

11’den 26’ya kadar olan sıralamadakiler,mükemmel çalışma köpekleridir.Basit komutların öğrenebilmesi için 5 ile 15 tekrar yeterli olacaktır.Komutlara % 85 oranında itaat edecekler,ancak biraz daha zor komutlarda köpeğin itaat etmesi zor sürebilir.Hemen hemen her eğitici,sabırsız ve deneyimsiz olsa bile,bu türün köpekleri ile iyi başarılar elde edilebilir.

27’den 39’a kadar olan sıralamadaki köpek türleri,yaklaşık 15 tekrardan sonra komutu kavradıklarını belli etselerde ,nispeten iyi bir performans elde etmek için tine de 15-20 tekrar gerkecektir.Genelde % 70 oranında komuta itaat ederler,ama çoğu zaman komut ile tepki arasında belirgin bir gecikme söz konusudur.Sahipleri ile aralarındaki mesafe arttıkça,komuta tepki gösterme oranları düşer,hatta bazen hiç itaat etmemeleri de mümkündür.Kararlı olmayan ve deneyimsiz eğiticiler veya sabırsız ve kaba davranış,bu köpeklerin performansını büyük ölçüde etkiler.

40’dan 54’e kadar olan sıralamadakiler,ortalama bir çalışma ve itaat zekasına sahiptir.Öğrenme süresinde ancak 15-20tekrardan sonra işi kavramaya başlarlar,ama doğrudürüst bir performans için 25-40 tekrar gerekli olacaktır.Bu köpeklere çalışmaları için gerekli zaman verilirse.ne yapmalaı gerektiğini de iyi bir şekilde hatırlayacaklardır.% 50 oranında komuta itaat ederler,ama güvenirliliği büyük oranda çalışmaların tekrarına bağlıdır.Tepki göstermeleride çok üzün süre alabilir.Bunun dışında bu köpekler sahipleri ile olan mesafeden büyük ölçüde etkilenirler.Sahibi yakında ise,köpeğin itaat etme olasılığı daha yüksektir,mesafe arttıkça köpeğin güvenirliği git gide daha da az olur.Eğitimperformans kalitesini çok büyük bir ölçüde etkiler.İyi eğiticiler,bu köpeklerin en başarılı türler gibi görünmesini sağlıyabilir ama sabırsız veya beceriksizce davranan birisi,bu köpekleri düpedüz ziyan edebilir.

55’den 69’a kadar olansıralamadaki köpek türlerinin çalışma ve itaat zekasını ancak kısıtlı olarak değerlendirebiliriz.Yeni bir komutu kavramak için en küçük bir kıvılcım için 25 takrar doğrudürüst bir performans elde etmek için ise 40-80 tekrar gerekebilir.Yine de yeni alışkanlıklar pek kalıcı olmayabilir.Sürekli çalışma için bu sık sık olanak verilmez ise,öğrendiklerini unutmuş olabilirler.Ortalama düzeydeki bir eğitim sonucunda bu köpekler ancak % 30 oranında itaat edeceklerdir.O zaman bile sahipleri yakınındayken başarı gösterirler.Bu köpeklerin dikkati sanki hep başka yerdedir ve keyifleri istediği zaman itaat ettiklerinidüşünürsünüz.Bu köpeklerin sahipleri çoğu zaman bağırmak zorundadır,çünküköpek uzakta ise çoğu zaman hiç tepki almazlar.İlk kez köpek sahibi olmak isteyen bir kişi için bu köpekler hiç de uygun değildir.Deneyimli ve zamanı bol olan,kesin ama şefkatli bir şekilde köpekle çalışan bir eğitici,bu köpeklerin güvenilir bir şeklide itaat etmelerini sağlamak için çok çaba göstermek zorundadır.

70’den 79’a kadar olanlar,en zor olarak değerlendirilebilir.En düşük çalışma ve itaat zekasını göstermektedirler.Temel itaat eğitiminde,kendilerinden ne beklendiğine dair en ufak bir anlayış elde edebilmeleri için 30-40 tekrara gereksinimduyarlar.Bu köpeklerde belirli oranda bir güvenirlik elde etmek için 100’ün üzerinde tekrarrınir gerektiği durumlar hiç de olağandışı değildir.Yine de köpeklerin performansı ağır ve düzensizdir.Çalışmalar sürekli olarak yenilenmelidir,aksi takdirde her şey unutulur.İtaat oranı % 25’in altındadır ve tepki göstermeleri de oldukça yavaştır.Ortalama düzeyedeki eğitici,türlerle çalışmaktan kısa sürede usanacaktır,ama yetenekli eğiticiler bile bu köpeklerle çalıştıklarında kendi yetenekleri konusunda şüpheye düşebilirler.